Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Trong tháng 1/2024, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt việc tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế các chính sách thuế mới..., từ đó thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng 56,36% so với cùng kỳ năm 2023.
Tuyên Quang phấn đấu hết quý II giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch vốn giao

Tuyên Quang phấn đấu hết quý II giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch vốn giao

Tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đưa ra các giải pháp để phấn đấu đến hết quý II, tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh đạt 50% và hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 98% kế hoạch vốn giao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động