Bà Rịa - Vũng Tàu sắp đấu giá 7 khu đất vàng

Bà Rịa - Vũng Tàu sắp đấu giá 7 khu đất vàng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, liên quan đến danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, sẽ có khoảng 59 dự án được kêu gọi đầu tư ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, trong năm 2022, địa phương cũng sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất vàng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động