UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: Giảm tiền thuê đất để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh
Tỉnh Thừa Thiên Huế giảm tiền thuê đất để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Ảnh TL

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, kế hoạch nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư thông qua các biện pháp cải thiện quyết liệt môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh gắn với việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; hỗ trợ lãi suất cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua hoặc thuê.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh đảm bảo nguyên tắc ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Chính sách hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch và việc hỗ trợ sẽ dừng lại khi hết nguồn lực hỗ trợ đã được bố trí theo kế hoạch./.