TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2021
TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2021. Ảnh TL

Đầu tháng 12/2021, Văn phòng UBND UBND TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

UBND UBND TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất với các nội dung do liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến tại Tờ trình số 6540/TTr-STC-STNMT về dự thảo quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 và ý kiến của các đơn vị.

Theo đó, trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế - xã hội của thành phố, của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nên việc điều chỉnh tăng cục bộ một số khu vực dễ dẫn đến sự so bì, khiếu nại của người sử dụng đất. Vì vậy, UBND TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 giữ nguyên như mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình và dự thảo Tờ trình để UBND thành phố trình Ban cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ cho ý kiến về nội dung trình HĐND thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

Trước đó, liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 2 phương án: Giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2021 và tăng 0,5%. Hầu hết đơn vị liên quan đồng tình phương án 1 vì vậy liên Sở đề nghị thành phố chọn phương án giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất cho năm tới. Như vậy, đây là năm thứ 4 TP. HCM không thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 ở UBND TP. Hồ Chí Minh cao nhất là 2,5 lần so với bảng giá đất UBND thành phố ban hành ở khu vực một. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần ở khu vực năm. Đất của hộ gia đình, cá nhân có hệ số 1,5 lần cho tất cả khu vực.

Cũng như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 được áp dụng bằng năm 2021.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 là 1 và được áp dụng cho đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Theo đó, giá đất năm 2022 sẽ được tính bằng cách lấy Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 nhân với hệ số giá đất. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Như vậy đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp (2021, 2022), bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai giữ nguyên. Giá đất sẽ được tính theo từng tuyến đường, vị trí, trong đó có những tuyến đường sẽ chia thành nhiều đoạn để tính giá đất cho phù hợp./.