Cùng với sự phát triển của công nghiệp, từ nhiều năm qua TP.Thái Nguyên còn là điểm thu hút đầu tư hàng đầu trong khu vực trung du miền núi phía Bắc hàng chục dự án đầu tư có tổng mức đầu tư lớn nhiều tỷ đồng. Thành phố đã triển khai có hiệu quả dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" và dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực", tạo động lực mới cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phát huy các nguồn lực, cùng với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, thời gian qua TP. Thái Nguyên còn đầu tư nhiều công trình, dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo hạ tầng đô thị tạo nên sự khang trang, thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị.

Đạt được kết quả đó là có sự đóng góp quan trọng của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Thái Nguyên: Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm các dự án khu dân cư, khu tái định cư của thành phố để thu tiền sử dụng đất và dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài (đổi tên thành đường Hồ Núi Cốc), Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên…

Một góc thành phố Thái Nguyên.

Phòng TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn; Tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đại diện Phòng TN&MT TP. Thái Nguyên cho biết: đơn vị sẽ tập trung cao độ để giải quyết những vụ việc còn tồn đọng và đơn thư mới phát sinh theo quy định. Tập trung theo hướng giải quyết mọi vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phòng sẽ thực hiện quy trình thẩm định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để trình UBND thành phố phê duyệt các dự án theo tiến độ và kế hoạch được duyệt. Nâng cao năng lực công tác thẩm định đảm bảo đúng luật, đúng thời gian và tiến độ yêu cầu. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giao đất sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án, sớm đưa các công trình vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát triển đô thị gắn với đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và đúng quy định của pháp luật. Phòng TN&MT quan tâm thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân. Phòng đã tham mưu cho thành phố thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi đất, giao đất.

6 tháng đầu năm 2021, UBND TP. Thái Nguyên thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) gồm 33 dự án, tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ GPMB là 28,59 ha; về bồi thường, GPMB đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng giá trị 361,19 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi là 28,59 ha của 614 hộ gia đình, cá nhân và 3 đơn vị tổ chức; giao đất cho các hộ đã nộp xong tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư gồm 301 hộ.

Đơn vị cũng đã phối hợp thực hiện công tác giao đất cho các tổ chức trên địa bàn. Thẩm định phương án bồi thường 33 dự án: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc); dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên. Hạng mục: Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đường Huống Thượng – Chùa Hang; nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2; Khu dân cư số 1, 2, 3 đường Việt Bắc - TP. Thái Nguyên; Khu nhà ở Cao Ngạn - TP. Thái Nguyên; Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm - TP. Thái Nguyên…

Ngoài ra, Phòng TN&MT thành phố tập trung hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND thành phố.

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030 TP. Thái Nguyên; Chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử ký kịp thời việc tự ý san lấp mặt bằng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở và công trình dự án khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các trường hợp xây dựng hạ tầng hình thành các khu dân cư tự phát không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phòng TN&MT đã thực hiện đúng quy định công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại: Tập trung giải quyết theo các quyết định giao của UBND thành phố, thông báo giao nhiệm vụ tại các buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND và do phòng nhận trực tiếp từ công dân.

Đại diện Phòng TN&MT TP. Thái Nguyên cho rằng, việc thực hiện tốt công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần đặc lực đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án đầu tư trong thời gian qua đã và đang dần hoàn thiện như đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cải tạo Hồ Xương Rồng 2, Khu đô thị Thái Hưng Ecocity, Danko City... giúp cho hạ tầng đô thị TP.Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, phát triển./.