Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ, các cơ quan để sớm trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7/2022.

Hạ tầng khu vực cảng Cát Lái (TP. Thủ Đức) luôn chật chội, rất cần nguồn kinh phí để mở rộng phục vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh Đỗ Doãn
Hạ tầng khu vực cảng Cát Lái (TP. Thủ Đức) luôn chật chội, rất cần nguồn kinh phí để mở rộng phục vụ thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh Đỗ Doãn

Buổi họp diễn ra vào ngày 30/5/2022 tại trụ sở Chính phủ, do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan gồm: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có một số kết luận chỉ đạo quan trọng. Theo đó, Luật Phí và lệ phí đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Việc TP. Hồ Chí Minh quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

Về thời gian, TP. Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết sau gần 5 năm có Luật Phí và lệ phí là tương đối chậm. Mặc dù, TP. Hồ Chí Minh đã 2 lần lùi thời điểm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2022, tuy nhiên, giai đoạn hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều DN, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của TP. Hồ Chí Minh.

Theo ý kiến của các bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Tư pháp và các cơ quan tại cuộc họp, một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển TP. Hồ Chí Minh cần lưu ý như: việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TP. Hồ Chí Minh và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Luật Phí và lệ phí; rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu.

Đồng thời, phải rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

‘‘Đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ, các cơ quan, sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7/2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến DN, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển TP. Hồ Chí Minh’’ – Kết luận nêu rõ.

Bênh cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển TP. Hồ Chí Minh của UBND TP. Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo…/.