Được biết, theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2022 tối đa 673.546 tỷ đồng, vay cho cân đối NSTW tối đa 646.849 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân NSTW tối đa là 450.700 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 196.149 tỷ đồng; vay về CVL 26.697 tỷ đồng.

Chính phủ trả nợ vay khoảng 102.541 tỷ đồng
Trong tháng 5/2022, Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trả nợ của Chính phủ trong tháng 5/2022 khoảng 8.963 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.023 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.940 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, trả nợ Chính phủ khoảng 102.541 tỷ đồng (30,5% kế hoạch), trong đó trả nợ trong nước 75.648 tỷ đồng, nợ nước ngoài 26.893 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 93.441 tỷ đồng (31,2% kế hoạch), trả nợ CVL khoảng 9.100 tỷ đồng (25,3% kế hoạch).

Quyết định 448/QĐ-TTg nêu rõ, trả nợ của Chính phủ khoảng 335.815 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 299.849 tỷ đồng, trả nợ của các dự án CVL 35.966 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 5/2022, Chính phủ thực hiện ký kết 1 Công hàm trao đổi với Nhật Bản trị giá 18,87 tỷ Yên (tương đương 175 triệu USD) cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Chính phủ ký kết được 1 Hiệp định và 1 Công hàm trao đổi với tổng trị giá 211 triệu USD.

Đề cập tới rút vốn vay, lũy kế từ đầu năm đến 20/5/2022, rút vốn khoảng 417,4 triệu USD (tương đương khoảng 9.610 tỷ đồng). Trong đó cấp phát khoảng 283,6 triệu USD (tương đương 6.528,6 tỷ đồng), CVL khoảng 133,8 triệu USD (tương đương 3.081,3 tỷ đồng)

Chính phủ đã rút vốn CVL doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập khoảng 745,6 tỷ đồng, rút vốn CVL địa phương khoảng 2.335,7 tỷ đồng, so với hạn mức tối đa không quá 22.525 tỷ đồng./.