Tháng 5, thu ngân sách giảm 68 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng, giảm 68 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt gần 96,3 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 62,6 nghìn tỷ đồng so tháng trước, chủ yếu do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh,...) phát sinh quý I/2022 các doanh nghiệp đã kê khai, nộp trong tháng 4, sang tháng 5 phát sinh thấp.

Dự báo nhiều yếu tố không thuận ảnh hưởng tới thu ngân sách
Bộ Tài chính dự báo nhiều yếu tố không thuận ảnh hưởng tới thu ngân sách thời gian tới. Ảnh: TL.

Thu từ dầu thô trong tháng 5/2022 ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng so tháng trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,9 nghìn tỷ đồng so tháng trước, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt gần 37 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ xấp xỉ 11,9 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng thu NSNN ước đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 18,7% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 58% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 56,1% dự toán); trong đó: thu nội địa ước đạt gần 646 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán, tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2021. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 55,5% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ (loại trừ các yếu tố tác động của chính sách miễn, giảm, gia hạn, thì số thu thuế, phí nội địa 5 tháng chỉ tăng 5,1% so cùng kỳ).

Thu từ dầu thô 5 tháng ước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 130,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán.

Nhiều khoản thu từ sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ dự toán

Phân tích các khoản thu, theo Bộ Tài chính, có 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 42%), trong đó bao gồm các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 52% tổng số thu nội địa) ước đạt 54,8% dự toán, tăng 11,8% so cùng kỳ, cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 50,7% dự toán, tăng 15,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 50,7% dự toán, tăng 0,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 60,6% dự toán, tăng 19%.

Còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 41,4%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 40,1%).

Ước tính cả nước có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 5 tháng đạt từ 44% dự toán trở lên; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Xét theo sắc thuế, số thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ; trong đó: thuế giá trị gia tăng ước đạt 49,8% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ, mặc dù chịu tác động giảm thu do thực hiện chính sách giảm thuế suất từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nhưng cũng có tác động tích cực thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong những tháng đầu năm, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

Thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 60,8% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 68,3% dự toán, tăng 24,1% so cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 52,4% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ; thuế tài nguyên ước đạt 46,8% dự toán, tăng 18,7% so cùng kỳ năm 2021...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, buộc nhiều nước phải điều chỉnh thắt chặt chính sách tiền tệ, việc thực thi chính sách phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã và đang khiến cho việc cung ứng các mặt hàng nhiên liệu, lương thực và một số nguyên liệu đầu vào khó khăn, giá cả tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất - kinh doanh.

Yếu tố nêu trên kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tiếp theo./.