Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Quản lý tốt việc khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý tài sản công đã đi vào thực chất

Báo cáo tại hội nghị, bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, cho biết năm 2021, các đề án, chính sách được giao đã được Cục Quản lý công sản chủ động, nghiên cứu, tích cực xây dựng, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn được giao.

Trong đó có nhiều đề án quan trọng như: Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,…

Về công tác quản lý tài sản công, tuy dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều dự định của đơn vị, song về cơ bản, các hoạt động vẫn được đảm bảo.

Có thể kể đến việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương. Cục Quản lý công sản đã báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc xác định để thống nhất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở chuyên dùng đối với 9 bộ, ngành, cơ quan trung ương,…

Liên quan đến quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, bà Tạ Thanh Tú cho biết, năm qua, Cục Quản lý công sản đã tham gia ý kiến vào đề án của 3 đơn vị; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, cảnh báo các đơn vị sự nghiệp khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết cần tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; tăng cường việc kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý,…

Trong quản lý, sử dụng nhà, đất, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ Tài chính phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, tính đến ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Thực hiện chủ trương của ngành Tài chính trong các hoạt động ứng phó với Covid-19, cục cũng đã triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động; nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp; giảm, gia hạn tiền thuê đất,…

Bên cạnh đó, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ chỉ đạo xử lý vướng mắc liên quan đến máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế... phục vụ phòng, chống dịch; tham gia ý kiến với Bộ Y tế trong việc tiếp nhận phương tiện máy móc, thiết bị do nước ngoài viện trợ,…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả mà Cục Quản lý công sản đã đạt được trong năm qua, từ công tác hoàn thiện các văn bản, cơ chế, chính sách đến việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Chỉ đạo những nhiệm vụ cần lưu ý trong năm 2022, Thứ trưởng cho rằng, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chính sách pháp luật.

Trong đó đáng chú ý là việc rà soát các văn bản hiện hành có liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; lên phương án sửa đổi quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết,…

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đề nghị đơn vị phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính, đưa nội dung về tài sản công vào chương trình thanh tra tài chính của cả ngành, lựa chọn một số chuyên đề như việc sắp xếp cơ sở nhà đất, dùng tài sản công thanh toán hợp đồng BT, tài chính đất đai,… để triển khai kiểm tra.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cũng cần được chú trọng hơn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để nắm số liệu và xử lý.

Cũng trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý công sản cố gắng tham mưu giúp Bộ Tài chính, Chính phủ quản lý tốt việc khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cấp nước sạch ở đô thị và nông thôn vì có tầm ảnh hưởng rộng.

Các nhiệm vụ khác như sắp xếp ô tô công, hướng dẫn phân định các loại xe chuyên dùng với xe dùng chung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bổ sung nhân lực, bồi dưỡng đào tạo thế hệ kế cận,… cũng được lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý Cục Quản lý công sản thực hiện...

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã phát biểu tiếp thu các chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính hơn nữa, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.