Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài sản công, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Chính sách về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã tương đối hoàn thiện qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, do phạm vi sắp xếp và đối tượng áp dụng rộng, chính sách hiện hành chưa phân định các trường hợp phải thực hiện sắp xếp và các trường hợp không thực hiện sắp xếp, trong khi nhà, đất liên quan đến nhiều pháp luật khác nhau. Vì vậy, cấn tiếp tục rà soát pháp luật về sắp xếp với các hệ thống pháp luật có liên quan để đảm bảo thống nhất, không chồng chéo.
Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.
Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tiết kiệm, hiệu quả.
Xác định giá sàn cao khiến việc đấu giá tài sản công gặp khó khăn

Xác định giá sàn cao khiến việc đấu giá tài sản công gặp khó khăn

Góp ý về Luật Đấu giá tài sản, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết hiện nhiều cơ quan thực thi có tâm lý e ngại nên thường xác định giá sàn đấu giá tài sản công ở mức cao, để tránh trách nhiệm sau này, khiến việc đấu giá tài sản công khó khăn.
Thêm 1 thủ tục mới và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Thêm 1 thủ tục mới và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2375/BTC-QLCS về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công.
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, máy móc, thiết bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.
Gia Lai: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên và sử dụng tài sản công

Gia Lai: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên và sử dụng tài sản công

UBND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra Quyết định số 60/QĐ-UBND về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của tỉnh năm 2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động