Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết (Lần 2)

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

THÔNVề việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống chụp CT Scanner 256 lát cắt

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla
Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo tại Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Sử dụng diện tích đất 100 m2 (Địa chỉ: Tổ 14, phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để thực hiện liên doanh liên kết xây dựng phòng tiêm chủng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết
Phiên bản di động