Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế và tiền thuê đất sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định, hồi phục sản xuất
Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế và tiền thuê đất sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định, hồi phục sản xuất. Ảnh: TL

Dự kiến gia hạn khoảng 125.300 tỷ đồng

Theo dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước với toàn bộ đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/ NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Về thời gian thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5-2022 và quý I-2022; gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6-2022 và quý II-2022; gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7-2022; gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8-2022 của đối tượng áp dụng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về quản lý thuế.

Với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022. Các chủ thể nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31-12-2022. Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2022.

Tổng số tiền được gia hạn sẽ vào khoảng 125.300 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được triển khai, với 140.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh được gia hạn khoảng 96.000 tỷ đồng.

Tạo điều kiện giúp doanh nghiệp ổn định, hồi phục sản xuất

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng, đề xuất tiếp tục gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất xuất phát từ kết quả tích cực đạt được trong năm 2021. Với việc gia hạn thuế, tiền thuê đất, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu phải đi vay vốn. Đây là giải pháp quan trọng, cần được triển khai sớm. Vị chuyên gia này hy vọng, gói giải pháp sẽ góp phần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp ổn định, hồi phục sản xuất.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) nhìn nhận, chính sách này giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn tài chính để giải quyết các khó khăn trong thời gian trước mắt, từ đó có thể ổn định và phát triển trong tương lai. Đối với ngân sách nhà nước, chính sách gia hạn nộp thuế sẽ không làm giảm thu trong năm 2022 vì số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn sẽ được nộp đủ trước ngày 31-12-2022.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Nguyễn Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Công ty đã làm thủ tục gia hạn thuế và số tiền gia hạn đã giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, chi trả các chi phí hoạt động. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ mà doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nhất.

“Chúng tôi rất vui mừng khi biết Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Với chính sách này, doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền tạm thời chưa phải nộp để tập trung cho sản xuất, kinh doanh. Đây là sự hỗ trợ cần thiết, thể hiện sự lắng nghe, quan tâm của Chính phủ và các cơ quan chức năng với cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và một số chính sách khác, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hồi phục sau đại dịch Covid-19”, ông Nguyễn Văn Tuấn nói.

Tương tự, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Hương Nghiêm Thị Thu Hương kỳ vọng, chính sách này sớm được ban hành, giúp doanh nghiệp, người dân có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất, sớm hồi phục sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.