Sẽ đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa trong năm 2022
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vươn lên làm ăn có lãi, lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch năm 2021.

PV: 2021 là một năm khó khăn với kinh tế Việt Nam và toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của CMSC đã được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có những chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm với mục tiêu tăng trưởng so với năm 2020 và vượt kế hoạch được giao.

Sẽ đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa trong năm 2022
Ông Nguyễn Hoàng Anh

Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty do CMSC quản lý đạt 826.390 tỷ đồng, bằng 99% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 107% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 34.390 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch và bằng 93% so với năm 2020. Tổng nộp ngân sách công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 62.870 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch và bằng 100,1% so với năm 2020.

PV: Nhìn lại 1 năm qua, ông nhận thấy đâu là những điểm sáng tích cực và đâu là những vấn đề còn tồn đọng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do CMSC đang quản lý vốn?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch.

Một số điểm sáng nổi lên được thể hiện qua các số liệu như sau: 5 tập đoàn, tổng công ty có lợi nhuận cao so với kế hoạch năm 2021 và so với cùng kỳ; 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu và 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận trước thuế năm 2021. Ngoài ra, 1 tập đoàn và 2 tổng công ty đã có lợi nhuận sau một số năm hoạt động chưa hiệu quả trước đây.

Tuy nhiên, một số tồn đọng vẫn còn có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn, đó là việc giải quyết một số công việc thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước được thực hiện đầy đủ nhưng còn chưa bảo đảm thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân, công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đều thấp hơn so với kế hoạch do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một vấn đề nữa là việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra.

PV: Nguyên nhân của các vấn đề còn tồn đọng là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Nguyên nhân của các vấn đề tồn đọng một phần do khối lượng công việc của ủy ban rất lớn, lĩnh vực đa dạng, tính chất phức tạp, một số công việc tồn đọng kéo dài qua nhiều đời chính sách, quy định. Trong khi đó, nhiều công việc sự vụ, thường xuyên thuộc trách nhiệm giải quyết của ủy ban phải xin ý kiến các bộ, ngành, nhiều trường hợp các bộ, ngành trả lời chậm nên thời gian kéo dài. Quá trình thực hiện cổ phần hóa mất thêm nhiều thời gian để tiến hành rà soát, xử lý tài sản công và một số tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước.

Một số quy định pháp luật trong việc thực hiện thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn bất cập hoặc chưa rõ ràng, đồng bộ, thống nhất nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban và các doanh nghiệp.

Về phía các tập đoàn, tổng công ty, tình hình dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào, công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, một số vướng mắc, khó khăn trong công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nhiệp tại địa phương.

PV: Năm 2022, ông nhận định như thế nào về triển vọng năm mới trong công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, CMSC sẽ ưu tiên cho những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Công tác cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2021 chưa thực sự đạt được kết quả nổi bật, một phần nguyên nhân đến từ tình hình dịch bệnh và các doanh nghiệp phải tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình sức khỏe của người lao động.

Tháng 10/2021, CMSC đã xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua, ủy ban sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện.

Trong thời gian tới, việc cổ phần hóa, thoái vốn dự kiến sẽ được triển khai tích cực và khẩn trương hơn thời gian trước, do các quy định pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn về cơ bản đã được các bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện. Đồng thời, công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công cũng đã được CMSC và các doanh nghiệp tập trung xử lý kể từ thời điểm tiếp nhận năm 2018 đến nay.

Về việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, ủy ban đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng vào tính thực tiễn, dự báo về tình hình dịch bệnh và các yếu tố vĩ mô khác.

Ngoài ra, CMSC cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư; áp dụng các cơ chế và công cụ quản lý hiện đại vào công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đưa ra những quyết định quản lý và cảnh báo rủi ro sát thực, kịp thời, phù hợp.

PV: Xin cảm ơn ông!

Một số kết quả hoạt động:

Doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn kế hoạch 2021:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch doanh thu:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2021 sau các năm thua lỗ trước đó:

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sau 3 năm 2017, 2019 và 2020 lỗ; năm 2021, Công ty mẹ Tập đoàn đã có lợi nhuận 193 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: sau 2 năm 2019 và 2020 lỗ; năm 2021,

Công ty mẹ tổng công ty có lợi nhuận 230 tỷ đồng

Tổng công ty Cà phê Việt Nam lợi nhuận trước thuế hợp nhất (5,2 tỷ đồng) và của công ty mẹ (3,2 tỷ đồng) thấp hơn so với kế hoạch đề ra, nhưng đã có lãi sau nhiều năm thua lỗ.