Năm 2022, sẽ đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) cho biết, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ khẩn trương hơn trong năm 2022 do các quy định pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn về cơ bản đã được các bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện.
Sẽ đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa trong năm 2022
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vươn lên làm ăn có lãi, lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch năm 2021.

PV: 2021 là một năm khó khăn với kinh tế Việt Nam và toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của CMSC đã được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có những chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm với mục tiêu tăng trưởng so với năm 2020 và vượt kế hoạch được giao.

Sẽ đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa trong năm 2022
Ông Nguyễn Hoàng Anh

Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty do CMSC quản lý đạt 826.390 tỷ đồng, bằng 99% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 107% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 34.390 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch và bằng 93% so với năm 2020. Tổng nộp ngân sách công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 62.870 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch và bằng 100,1% so với năm 2020.

PV: Nhìn lại 1 năm qua, ông nhận thấy đâu là những điểm sáng tích cực và đâu là những vấn đề còn tồn đọng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do CMSC đang quản lý vốn?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch.

Một số điểm sáng nổi lên được thể hiện qua các số liệu như sau: 5 tập đoàn, tổng công ty có lợi nhuận cao so với kế hoạch năm 2021 và so với cùng kỳ; 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu và 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận trước thuế năm 2021. Ngoài ra, 1 tập đoàn và 2 tổng công ty đã có lợi nhuận sau một số năm hoạt động chưa hiệu quả trước đây.

Tuy nhiên, một số tồn đọng vẫn còn có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn, đó là việc giải quyết một số công việc thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước được thực hiện đầy đủ nhưng còn chưa bảo đảm thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân, công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đều thấp hơn so với kế hoạch do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một vấn đề nữa là việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra.

PV: Nguyên nhân của các vấn đề còn tồn đọng là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Nguyên nhân của các vấn đề tồn đọng một phần do khối lượng công việc của ủy ban rất lớn, lĩnh vực đa dạng, tính chất phức tạp, một số công việc tồn đọng kéo dài qua nhiều đời chính sách, quy định. Trong khi đó, nhiều công việc sự vụ, thường xuyên thuộc trách nhiệm giải quyết của ủy ban phải xin ý kiến các bộ, ngành, nhiều trường hợp các bộ, ngành trả lời chậm nên thời gian kéo dài. Quá trình thực hiện cổ phần hóa mất thêm nhiều thời gian để tiến hành rà soát, xử lý tài sản công và một số tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước.

Một số quy định pháp luật trong việc thực hiện thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn bất cập hoặc chưa rõ ràng, đồng bộ, thống nhất nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban và các doanh nghiệp.

Về phía các tập đoàn, tổng công ty, tình hình dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào, công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, một số vướng mắc, khó khăn trong công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nhiệp tại địa phương.

PV: Năm 2022, ông nhận định như thế nào về triển vọng năm mới trong công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, CMSC sẽ ưu tiên cho những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Hoàng Anh: Công tác cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2021 chưa thực sự đạt được kết quả nổi bật, một phần nguyên nhân đến từ tình hình dịch bệnh và các doanh nghiệp phải tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình sức khỏe của người lao động.

Tháng 10/2021, CMSC đã xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua, ủy ban sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện.

Trong thời gian tới, việc cổ phần hóa, thoái vốn dự kiến sẽ được triển khai tích cực và khẩn trương hơn thời gian trước, do các quy định pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn về cơ bản đã được các bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện. Đồng thời, công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công cũng đã được CMSC và các doanh nghiệp tập trung xử lý kể từ thời điểm tiếp nhận năm 2018 đến nay.

Về việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, ủy ban đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng vào tính thực tiễn, dự báo về tình hình dịch bệnh và các yếu tố vĩ mô khác.

Ngoài ra, CMSC cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư; áp dụng các cơ chế và công cụ quản lý hiện đại vào công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đưa ra những quyết định quản lý và cảnh báo rủi ro sát thực, kịp thời, phù hợp.

PV: Xin cảm ơn ông!

Một số kết quả hoạt động:

Doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn kế hoạch 2021:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch doanh thu:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2021 sau các năm thua lỗ trước đó:

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sau 3 năm 2017, 2019 và 2020 lỗ; năm 2021, Công ty mẹ Tập đoàn đã có lợi nhuận 193 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: sau 2 năm 2019 và 2020 lỗ; năm 2021,

Công ty mẹ tổng công ty có lợi nhuận 230 tỷ đồng

Tổng công ty Cà phê Việt Nam lợi nhuận trước thuế hợp nhất (5,2 tỷ đồng) và của công ty mẹ (3,2 tỷ đồng) thấp hơn so với kế hoạch đề ra, nhưng đã có lãi sau nhiều năm thua lỗ.

C.T

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động