1.269 tổ chức đã bị xử phạt trong năm 2021

Báo cáo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tính đến hết tháng 11/2021, đơn vị đã thực hiện 48 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch (đạt 92% kế hoạch được giao), 31 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; ban hành 8 kết luận kiểm tra và 44 báo cáo kiểm tra.

Năm 2022 sẽ thanh tra đột xuất các tổ chức có dấu hiệu vi phạm về đất đai, môi trường
Năm 2022, Bộ TN&MT sẽ đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai. Ảnh TL

Trong đó, Thanh tra Bộ TN&MT đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và thông tin qua đường dây nóng đã được Bộ TN&MT chuyển về các địa phương theo hình thức chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được giao.

Cũng theo thống kê của Bộ TN&MT, giai đoạn 2015 - 2020, các đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện 729 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.015 tổ chức, thực hiện 490 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Qua đó, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.269 tổ chức với tổng số tiền là hơn 204 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 912 triệu đồng, buộc bồi thường cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng là hơn 11.000 tỷ đồng.

Đẩy mạnh thanh tra đột xuất lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2021, trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra xây dựng cho năm 2022, Bộ TN&MT sẽ đặc biệt chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh than. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, trong lĩnh vực đất đai sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, để đất hoang hóa, có sai phạm trong quản lý sử dụng đất.

Lĩnh vực môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại; thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở nhiệt điện, xi măng, sản xuất gang, thép.

Đồng thời sẽ thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguồn khí thải lưu lượng lớn.

Trong lĩnh vực khoáng sản sẽ thanh tra tình hình cấp phép đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có thu hồi khoáng sản đi kèm là đá vôi công nghiệp, đá vôi là nguyên liệu xi măng, đá ốp lát trong quá trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thanh tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản.

Lĩnh vực tài nguyên nước sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đối với các đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn.

Ngoài ra, Bộ TN&MT sẽ tăng cường thanh tra đột xuất đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước cũng như thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông, của người dân và của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.