Năm 2022, tỉnh Yên Bái được giao trên 3.499,6 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn do Thủ tướng Chính phủ giao trên 2.877,7 tỷ đồng và vốn địa phương giao thêm 621,9 tỷ đồng.

Ngay khi được giao vốn, tỉnh Yên Bái đã phân bổ chi tiết nguồn vốn kịp thời, bảo đảm thời gian quy định, tạo sự chủ động cho các sở, ngành, địa phương. Mức vốn kế hoạch giao cơ bản đáp ứng nhu cầu của các dự án.

Yên Bái: Phấn đấu hết quý II/2022 giải ngân 50% vốn đầu tư công
Ảnh: T.L

Đến hết ngày 11/3 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của toàn tỉnh qua Kho bạc Nhà nước Yên Bái đạt 13,9%, tương đương với hơn 566 tỷ đồng đã được thanh toán cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Một số huyện có tỷ lệ giải ngân cao như: Văn Chấn 37,9%, Yên Bình 26%, Trạm Tấu 19,2%...

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu hết quý II/2022 tỷ lệ giải ngân đạt 50% kế hoạch, hết quý III đạt trên 75%, hết quý IV đạt trên 95% và hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công giao của năm khi hết niên độ ngân sách năm 2022. Với mục tiêu này, UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp: thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Năm 2022, tỉnh Yên Bái dự kiến khởi công mới 213 dự án, với tổng mức đầu tư trên 3.024 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã khởi công 7 dự án, 4 dự án đã lựa chọn nhà thầu xây lắp nhưng chưa khởi công, 35 dự án đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, 29 dự án đã có quyết định đầu tư nhưng chưa trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 138 dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới; điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự án do biến động giá nguyên vật liệu; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; xử lý các khó khăn, vướng mắc về vốn bảo đảm đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Các chủ đầu tư tập trung đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; ưu tiên giải ngân cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ tốt và các dự án, công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải ngân chung theo kế hoạch của tỉnh, tuyệt đối không gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc giải ngân, thanh toán các dự án./.