Infographics:

Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 11.844 tỷ đồng

Tính đến ngày 14/3, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,88% kế hoạch năm 2023. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã kiến nghị xử lý tài chính 11.844 tỷ đồng, bằng 278% so với cùng kỳ.
TBTCVN

Tin cùng chuyên mục

Ngành Thuế đã hoàn 87.191 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Ngành Thuế đã hoàn 87.191 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 8/2023, toàn ngành Thuế đã hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đạt 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% so cùng kỳ năm 2022.
Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2023 tiếp tục "bùng nổ", tăng 57,5%

Xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2023 tiếp tục "bùng nổ", tăng 57,5%

Xuất khẩu nhóm hàng rau quả 8 tháng năm 2023 đạt 3,45 tỷ USD, vượt kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022 (3,16 tỷ USD) và tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2023

Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2023

8 tháng đầu 2023, CPI bình quân tăng 3,1% đầu tư nước ngoài tăng 8,2% khách quốc tế đến Việt Nam tăng 5,4 lần cán cân thương mại ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD...
8 tháng năm 2023, 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

8 tháng năm 2023, 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

8 tháng năm 2023, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tin khác

Kinh tế số đóng góp khoảng 15% vào GDP trong 6 tháng năm 2023

Kinh tế số đóng góp khoảng 15% vào GDP trong 6 tháng năm 2023

6 tháng năm 2023, tỷ trọng kinh tế số/GDP Việt Nam đạt gần 15%. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, trong đó tập trung vào số hóa, làm giàu và kết nối dữ liệu tăng cường bảo vệ dữ liệu đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện thể chế số nhằm tạo lập hành lang pháp lý, giúp kiến tạo sự phát triển trên không gian mới (không gian số), giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đạt gần 16,24 tỷ USD

Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đạt gần 16,24 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,24 tỷ USD. Trong đó, tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 7,94 tỷ USD; vốn điều chỉnh đạt gần 4,16 tỷ USD, và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 4,14 tỷ USD.
Ngành Thuế và Hải quan thu ngân sách hơn 6.420 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Ngành Thuế và Hải quan thu ngân sách hơn 6.420 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Trong 6 tháng năm 2023, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 29,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 37,5 nghìn tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 6.092 tỷ đồng; cơ quan hải quan đã thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước gần 335 tỷ đồng.
Thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đạt hơn 226.159 tỷ đồng

Thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đạt hơn 226.159 tỷ đồng

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là hơn 226.159 tỷ đồng, đạt 28,11% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước hơn 221.762 tỷ đồng, đạt 28,71% kế hoạch; vốn nước ngoài 4.397 tỷ đồng, đạt 13,77% kế hoạch.
61.093 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng được hoàn thuế

61.093 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng được hoàn thuế

Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã ban hành 8.510 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2022.
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm 2023, GDP của cả nước tăng 3,72%, CPI bình quân tăng 3,29%; đầu tư nước ngoài giảm 4,3%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 9,3 lần...
12 khoản tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

12 khoản tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, Nghị quyết 69/2022/QH15 bắt đầu thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài Nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 15/6 ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán thu. Trong đó, thu nội địa đạt 49,8% dự toán, thu từ dầu thô đạt 67,7% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 48,9% dự toán.
Kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 180,58 tỷ USD

Kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 180,58 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 180,58 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu đạt 17,22 tỷ USD.
Xem thêm
Phiên bản di động