Từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số

Từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số

Để quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp quan trọng như: xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; phối hợp với các bộ, ngành; hiện đại hóa công tác quản lý thuế để chống thất thu…
Ngành Thuế: Đột phá trong chuyển đổi số

Ngành Thuế: Đột phá trong chuyển đổi số

Thời gian qua, ngành Thuế đã có sự đột phá trong chuyển đổi số, khi nhiều ứng dụng điện tử đã được triển khai trong thực tế.
Ngành Thuế nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Ngành Thuế nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Việc khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài là chỉ dấu thể hiện tinh thần đổi mới của cơ quan thuế nhằm thích nghi với tình hình mới, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tinh thần phục vụ, hỗ trợ DN thực hiện nghĩa vụ thuế.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động