Số hóa nghiệp vụ quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Thời gian qua ngành Thuế luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý, đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Thuế đã giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Số hóa toàn bộ khâu nghiệp vụ quản lý thuế

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế tại Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023 do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức ngày vừa qua, ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, sau 32 năm xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đến nay hệ thống CNTT ngành Thuế đã phát triển một cách toàn diện, điện tử hóa trong tất cả các khâu nghiệp vụ quản lý thuế.

Ông Phạm Quang Toàn cho biết, tính đến ngày 31/10/2023, đã có 912.339 doanh nghiệp (DN) thực hiện khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,92% số DN đang hoạt động; có 904.730 DN thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,09%, trên 3,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 642,9 nghìn tỷ đồng và trên 4,8 triệu USD.

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
“Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao”. Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Để phục vụ công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) hỗ trợ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới. Kết quả đến ngày 31/10/2023 đã có 74 NCCNN đăng ký, kê khai thuế thành công trong đó có các nhà cung cấp lớn như Google, Facebook…

Tiếp đó, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai Cổng thông tin TMĐT hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh qua Sàn TMĐT kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin… Kết quả đến ngày 31/10/2023, đã có 375 sàn TMĐT thực hiện thủ tục gửi thông tin qua cổng.

Đặc biệt, từ 1/7/2023, 100% tổ chức, DN, cá nhân sử dụng hoá đơn trên toàn quốc đã chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Việc triển khai thành công hệ thống HĐĐT đã làm thay đổi phương thức quản lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại tổ chức, DN và cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch, công khai, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và thúc đẩy phát triển TMĐT. Kết quả đến ngày 8/11/2023, ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,67 tỷ hóa đơn (trong đó 1,63 tỷ hóa đơn có mã và 4,04 tỷ hóa đơn không mã).

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, xây dựng và vận hành các cổng thông tin điện tử phục vụ DN, người dân khai nộp thuế, ngành Thuế đang triển khai thêm nhiều ứng dụng khác như: Bản đồ số hộ kinh doanh, tích hợp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cùng với đó, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc. Kết quả đến ngày 31/10/2023 có 35.565 DN, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công với số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 51,6 triệu hóa đơn.

Chuyển từ quản lý sang phục vụ

Chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, ông Phạm Quang Toàn cho biết, ngành Thuế tiếp tục lấy NNT làm trung tâm phục vụ, theo đó thay vì quản lý, ngành Thuế sẽ chuyển sang phục vụ. Theo đó, ngành Thuế phải cung cấp nhiều, tốt nhất các dịch vụ, các dữ liệu cho NNT. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật để tạo sự công bằng cho NNT.

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động.

Chia sẻ về những mục tiêu cụ thể, ông Phạm Quang Toàn cho biết, ngành Thuế đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% thủ tục hành chính điện tử cấp độ 3, 4; 100% NNT được cấp định danh và xác thực điện tử. Đồng thời, ngành Thuế hướng tới 80% hồ sơ xử lý trên môi trường mạng; 100% nhu cầu, công việc tin học hóa tập trung, tích hợp; 50% hoạt động kiểm tra trên môi trường số; 100% hồ sơ cán bộ lưu trữ điện tử; 100% kết nối trao đổi thông tin giữa các bộ, ban, ngành; 100% báo cáo chia sẻ trên hệ thống báo cáo quốc gia.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra. Do đó, cần sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương. Chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế định hướng phát triển hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước...

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, công tác chuyển đổi số của ngành Thuế thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển. Ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Trong đó, ngành Thuế sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu thuế và phát triển hệ thống phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro; mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; đưa ứng dụng Chatbot vào hỗ trợ NNT; tiếp tục mở rộng bản đồ số hộ, cá nhân kinh doanh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, an toàn an ninh theo định hướng chuyển đổi số. Việc triển khai thành công các nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Thuế nói riêng và chiến lược chuyển đổi số quốc gia nói chung.

ÔNG NGUYỄN BẮC HÀ - TRƯỞNG BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO VCCI: Cơ quan thuế luôn theo sát, đồng hành cùng các doanh nghiệp

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Để có được sự thành công trong chuyển đổi số ngành Thuế, các yếu tố đóng vai trò quyết định đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cả hệ thống thuế với các giải pháp đồng bộ từ xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Trong khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cơ quan thuế đã luôn theo sát đồng hành cùng các doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp cùng doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó từng bước minh bạch hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn vừa qua và chặng đường sắp tới.

BÀ NGUYỄN THỊ CÚC - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM: Chuyển đổi số của ngành Thuế để lại rất nhiều ấn tượng

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Chuyển đổi số không chỉ giúp ích cho người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, mà công tác quản lý của ngành Thuế cũng được đảm bảo chặt chẽ hơn, qua đó tránh thất thu ngân sách.

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế đến nay đã có 74 nhà cung cấp khai thuế, nộp thuế. Đây chính là hiệu quả của chuyển đổi số, vừa mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng lợi đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Việc chuyển đổi số của ngành Thuế để lại rất nhiều ấn tượng. Nổi bật nhất là triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí cho cả xã hội về nhiều mặt, kể cả về nghiên cứu cơ sở dữ liệu.

V. Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Ngành thuế tích cực phối hợp triển khai hóa đơn điện tử

Ngành thuế tích cực phối hợp triển khai hóa đơn điện tử

Hệ thống hóa đơn điện tử đã tạo bước đột phá mới trong quản lý thuế. Tuy nhiên, với việc các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu sử dụng các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tình hình mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn vẫn đang có chiều hướng diễn biến ngày một phức tạp. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có giải pháp kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm này để chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ uy tín doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Dự kiến dành khoảng 98 nghìn tỷ đồng để miễn, giảm thuế, phí, lệ phí

Dự kiến dành khoảng 98 nghìn tỷ đồng để miễn, giảm thuế, phí, lệ phí

Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2024 với tổng số tiền dự kiến khoảng 98 nghìn tỷ đồng; trong đó có giảm 2% thuế giá trị gia tăng.
Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Tại phiên họp ngày 20/5 Kỳ họp thứ 7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.
Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP với nhiều điểm mới.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm: Tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và vật liệu

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm: Tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và vật liệu

Đến thời điểm hiện tại, các dự án giao thông trọng điểm quốc gia vẫn đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu. Thực tế đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp tháo gỡ, để đảm bảo tiến độ dự án, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin khác

Ngành Thuế tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Ngành Thuế tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến hết 21/4/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó có 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.
Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Công tác quản lý tài sản công của hệ thống Kho bạc Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước được an toàn, thông suốt.
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép

Bộ Tài chính vừa có công điện yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép.
Kinh phí quyết toán trong năm 2022, nguồn ngân sách trong nước là 171.549 triệu đồng

Kinh phí quyết toán trong năm 2022, nguồn ngân sách trong nước là 171.549 triệu đồng

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BTC công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định, kinh phí quyết toán trong năm 2022, nguồn ngân sách trong nước là 171.549 triệu đồng.
Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó, cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Tháng 4/2024, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt kết quả khả quan với con số 34.992 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng 3.
Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4590/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê.
Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Đến thời điểm hiện tại có 21 bộ, cơ quan trung ương và 31 địa phương chưa phân bổ, hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, có một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ vốn cho dự án sau ngày 30/12/2023, sai so với quy định.
Kiến nghị bắt buộc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Kiến nghị bắt buộc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát xuất hóa đơn trong thực hiện các giao dịch mua, bán vàng, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để kiểm soát các giao dịch mua, bán vàng.
Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động