Số hóa nghiệp vụ quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Thời gian qua ngành Thuế luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý, đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Thuế đã giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Số hóa toàn bộ khâu nghiệp vụ quản lý thuế

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế tại Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023 do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức ngày vừa qua, ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, sau 32 năm xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đến nay hệ thống CNTT ngành Thuế đã phát triển một cách toàn diện, điện tử hóa trong tất cả các khâu nghiệp vụ quản lý thuế.

Ông Phạm Quang Toàn cho biết, tính đến ngày 31/10/2023, đã có 912.339 doanh nghiệp (DN) thực hiện khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,92% số DN đang hoạt động; có 904.730 DN thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,09%, trên 3,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 642,9 nghìn tỷ đồng và trên 4,8 triệu USD.

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
“Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao”. Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Để phục vụ công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) hỗ trợ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới. Kết quả đến ngày 31/10/2023 đã có 74 NCCNN đăng ký, kê khai thuế thành công trong đó có các nhà cung cấp lớn như Google, Facebook…

Tiếp đó, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai Cổng thông tin TMĐT hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh qua Sàn TMĐT kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin… Kết quả đến ngày 31/10/2023, đã có 375 sàn TMĐT thực hiện thủ tục gửi thông tin qua cổng.

Đặc biệt, từ 1/7/2023, 100% tổ chức, DN, cá nhân sử dụng hoá đơn trên toàn quốc đã chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Việc triển khai thành công hệ thống HĐĐT đã làm thay đổi phương thức quản lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại tổ chức, DN và cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch, công khai, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và thúc đẩy phát triển TMĐT. Kết quả đến ngày 8/11/2023, ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,67 tỷ hóa đơn (trong đó 1,63 tỷ hóa đơn có mã và 4,04 tỷ hóa đơn không mã).

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, xây dựng và vận hành các cổng thông tin điện tử phục vụ DN, người dân khai nộp thuế, ngành Thuế đang triển khai thêm nhiều ứng dụng khác như: Bản đồ số hộ kinh doanh, tích hợp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Cùng với đó, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc. Kết quả đến ngày 31/10/2023 có 35.565 DN, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công với số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 51,6 triệu hóa đơn.

Chuyển từ quản lý sang phục vụ

Chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, ông Phạm Quang Toàn cho biết, ngành Thuế tiếp tục lấy NNT làm trung tâm phục vụ, theo đó thay vì quản lý, ngành Thuế sẽ chuyển sang phục vụ. Theo đó, ngành Thuế phải cung cấp nhiều, tốt nhất các dịch vụ, các dữ liệu cho NNT. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật để tạo sự công bằng cho NNT.

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động.

Chia sẻ về những mục tiêu cụ thể, ông Phạm Quang Toàn cho biết, ngành Thuế đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% thủ tục hành chính điện tử cấp độ 3, 4; 100% NNT được cấp định danh và xác thực điện tử. Đồng thời, ngành Thuế hướng tới 80% hồ sơ xử lý trên môi trường mạng; 100% nhu cầu, công việc tin học hóa tập trung, tích hợp; 50% hoạt động kiểm tra trên môi trường số; 100% hồ sơ cán bộ lưu trữ điện tử; 100% kết nối trao đổi thông tin giữa các bộ, ban, ngành; 100% báo cáo chia sẻ trên hệ thống báo cáo quốc gia.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra. Do đó, cần sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương. Chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế định hướng phát triển hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước...

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, công tác chuyển đổi số của ngành Thuế thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển. Ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Trong đó, ngành Thuế sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu thuế và phát triển hệ thống phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro; mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; đưa ứng dụng Chatbot vào hỗ trợ NNT; tiếp tục mở rộng bản đồ số hộ, cá nhân kinh doanh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, an toàn an ninh theo định hướng chuyển đổi số. Việc triển khai thành công các nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Thuế nói riêng và chiến lược chuyển đổi số quốc gia nói chung.

ÔNG NGUYỄN BẮC HÀ - TRƯỞNG BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO VCCI: Cơ quan thuế luôn theo sát, đồng hành cùng các doanh nghiệp

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Để có được sự thành công trong chuyển đổi số ngành Thuế, các yếu tố đóng vai trò quyết định đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cả hệ thống thuế với các giải pháp đồng bộ từ xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Trong khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cơ quan thuế đã luôn theo sát đồng hành cùng các doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp cùng doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó từng bước minh bạch hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn vừa qua và chặng đường sắp tới.

BÀ NGUYỄN THỊ CÚC - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM: Chuyển đổi số của ngành Thuế để lại rất nhiều ấn tượng

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động

Chuyển đổi số không chỉ giúp ích cho người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, mà công tác quản lý của ngành Thuế cũng được đảm bảo chặt chẽ hơn, qua đó tránh thất thu ngân sách.

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế đến nay đã có 74 nhà cung cấp khai thuế, nộp thuế. Đây chính là hiệu quả của chuyển đổi số, vừa mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng lợi đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Việc chuyển đổi số của ngành Thuế để lại rất nhiều ấn tượng. Nổi bật nhất là triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí cho cả xã hội về nhiều mặt, kể cả về nghiên cứu cơ sở dữ liệu.

V. Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Năm 2024, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn thuộc nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao

Năm 2024, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn thuộc nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao

Mặc dù kinh tế - tài chính Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do cả yếu tố bên trong và bên ngoài, song các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng phục hồi trong trung hạn trong đó IMF dự báo Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trong năm 2024.
Cần thiết phải sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để bảo vệ sức khỏe người dân

Cần thiết phải sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để bảo vệ sức khỏe người dân

Mặc dù mặt hàng thuốc lá, bia và rượu đã được tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình từ năm 2016 - 2019, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu giảm sử dụng sản phẩm này, như các chủ trương đã đề ra. Tình hình sử dụng thuốc lá, rượu, bia ở Việt Nam vẫn ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng này để giảm sử dụng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Còn trên 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 chưa phân bổ chi tiết

Còn trên 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 chưa phân bổ chi tiết

Bộ Tài chính đang tiếp tục yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Theo báo cáo, hiện nay vẫn còn trên 16.166 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết.
Năm 2024, Việt Nam sẽ áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu

Năm 2024, Việt Nam sẽ áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu

Với 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,52 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất, thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong nước sản xuất được

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất, thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong nước sản xuất được

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng phụ tùng, linh kiện mà trong nước đã sản xuất được, theo đúng các quy định đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Tin khác

Nhân rộng các sáng kiến chuyển đổi số để phục vụ người nộp thuế

Nhân rộng các sáng kiến chuyển đổi số để phục vụ người nộp thuế

Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa công tác quản lý thuế. Cùng với cơ quan Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương cũng nghiên cứu, xây dựng các công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Các ứng dụng do cơ quan thuế địa phương xây dựng đang được nghiên cứu, phát triển phổ biến để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.
Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Cục Thuế TP. Hải Phòng tăng cường phòng chống gian lận hóa đơn

Cục Thuế TP. Hải Phòng tăng cường phòng chống gian lận hóa đơn

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, định kỳ hàng tháng Cục Thuế TP. Hải Phòng thực hiện rà soát, đánh giá kết quả phân tích rủi ro từ hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá. Việc này để xác định người nộp thuế (NNT) có nhiều dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn, từ đó tổng hợp đưa ra thông báo cảnh báo và kiểm tra, thanh tra, cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm.
Bộ Tài chính đề xuất linh kiện, phụ tùng ô tô không được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi

Bộ Tài chính đề xuất linh kiện, phụ tùng ô tô không được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính đề xuất không bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Kiên quyết thu hồi dự án treo, dự án gây lãng phí, thất thoát

Kiên quyết thu hồi dự án treo, dự án gây lãng phí, thất thoát

Báo cáo Quốc hội mới đây liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính cho biết, đã thực hiện thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu khắc phục tồn tại trong cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu

Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu khắc phục tồn tại trong cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.
Siết chặt quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Siết chặt quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu - ngăn chặn xăng dầu lậu, kém chất lượng, trốn thuế

Phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu - ngăn chặn xăng dầu lậu, kém chất lượng, trốn thuế

Để đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, doanh nghiệp cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và thảo luận giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp; qua đó, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật về hoá đơn, chứng từ.
Không để tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế

Không để tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế

Trước thông tin phản ánh rằng người nộp thuế gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính thuế về chuyển đổi mã số thuế phụ thuộc, đóng mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tăng cường thực hiện hướng dẫn người nộp thuế đúng quy trình nghiệp vụ; tuân thủ nghiêm quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngành Thuế sẽ nghiêm túc chấn chỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của ngành, để giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 12374/BTC-KBNN triển khai Nghị quyết 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó yêu cầu tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động