Số thu từ đất đến 30/11 đạt 170.650 tỷ đồng
Số thu từ đất đến 30/11 đạt 170.650 tỷ đồng. Ảnh TL

Công tác quản lý, sử dụng TSC đã tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) (tổng số thu từ nhà, đất hàng năm chiếm khoảng 12% tổng thu NSNN), góp phần thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của Nhà nước, nhất là đảm bảo cân đối ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, thông qua các nguồn thu từ khai thác, xử lý tài sản công, nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất. Riêng năm 2021, số thu từ đất đến ngày 30/11/2021 đạt 170.650 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, kết quả này là những nỗ lực của Cục trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà đất; quản lý, sử dụng xe ô tô công; mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng TSC vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết…

Đặc biệt, về quản lý tài chính đối với đất đai, đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã trình trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu của Bộ Tài chính khi đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch./.