Sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần thận trọng kỹ lưỡng

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần thận trọng kỹ lưỡng

Luật Đất đai có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, một trong những hệ thống văn bản pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt tác động phạm vi rất lớn, tính phức tạp và độ khó rất cao, chuyên sâu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động