Thực hiện miễn, giảm thuế đạt gần 75% kế hoạch

Thực hiện miễn, giảm thuế đạt gần 75% kế hoạch

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, đối với các chính sách miễn, giảm thuế thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 64 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2022, ước số đã miễn, giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 74,7% số dự kiến.
Hết tháng 8/2022, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52 nghìn tỷ đồng

Hết tháng 8/2022, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2022, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 38,5% kế hoạch của gói hỗ trợ về tài khóa (dự kiến là 135 tỷ đồng) trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.
Đầu tư công mở rộng là gói chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Đầu tư công mở rộng là gói chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội không phải là chương trình đầu tư công mở rộng mà là chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần phải có sự đầu tư công phu hơn nữa cho chương trình này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động