Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Năm 2022, kinh tế sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh nhờ sự phủ rộng của vắc - xin

Năm 2022, kinh tế sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh nhờ sự phủ rộng của vắc - xin

Theo nhóm chuyên gia kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, mặc dù vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường trong năm 2022, nhưng sự hiểu biết đáng kể về dịch Covid-19 và sự phủ rộng của vắc-xin đã tạo ra niềm tin vững chắc trong việc kiểm soát đại dịch, từ đó tạo nền tảng quan trọng cho kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động