Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký Công điện số 09/CĐ-BKHĐT về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.
Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tiếp theo

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tiếp theo

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, UBND tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh để thực hiện trong những tháng tiếp theo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao

Nhờ phân cấp mạnh trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nên tỷ lệ giải ngân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt cao trong các bộ, ngành trong 4 tháng đầu năm 2023.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trước thực tế khó có thể giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch vốn được giao như đã đặt ra. Vì thế, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp trong tháng cuối cùng của năm ngân sách này.
Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất tại Thái Nguyên

Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất tại Thái Nguyên

Theo dự kiến, số thu ngân sách nhà nước trong tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 1.500 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện ước đạt khoảng 300 tỷ đồng; thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Cục Thuế Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực rà soát, thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ đọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động