Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Cần gỡ bỏ nhiều nút thắt từ cơ chế

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Cần gỡ bỏ nhiều nút thắt từ cơ chế

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ các bộ, ngành, địa phương vừa được 6 tổ công tác của Chính phủ kiểm tra, đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho thấy, nhiều "nút thắt" nằm ở cơ chế, chính sách cần phải được tháo gỡ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động