Thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đạt ít nhất 248.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đạt ít nhất 248.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Đề án đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu với doanh nghiệp nhà nước đến năm 2025, trong đó có đảm bảo nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước ít nhất 248.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Thị trấn Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh được nâng cấp lên đô thị loại IV

Thị trấn Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh được nâng cấp lên đô thị loại IV

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa tổ chức họp kỳ thứ tư (kỳ họp chuyên đề) ra 7 Nghị quyết về công tác đầu tư xây dựng, trong đó có Nghị quyết thông qua Đề án để trình Bộ Xây dựng thẩm định phân loại đô thị loại IV cho thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động