Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tạo đột phá thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp

Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tạo đột phá thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp

Nghị quyết số 19-NQ/TW nêu rõ, thời gian tới cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, giảm chi phí, tăng lợi ích cho nhà đầu tư.
Hóa đơn điện tử: Tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ

Hóa đơn điện tử: Tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, điểm nổi bật của hóa đơn điện tử là giúp giảm chi phí in ấn, chi phí bảo quản. Đồng thời, loại hình này tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ vì có thể dễ dàng tra cứu tính pháp lý của hóa đơn điện tử do người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cung cấp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động