Xuất nhập khẩu hàng hóa đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ

Xuất nhập khẩu hàng hóa đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ

Báo cáo từ Bộ Công thương, xuất nhập khẩu hàng hóa tháng đầu tiên của năm 2024 tăng mạnh, đạt hơn 64 tỷ USD, tăng gần 38% cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là xuất khẩu đạt hơn 33,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt hơn 497 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt hơn 497 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 497,66 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 464,08 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 464,08 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/9, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta đạt 464,08 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 242.04 tỷ USD; nhập khẩu đạt gần 222,05 tỷ USD; cán cân thương mại đạt thặng dư 19,99 tỷ USD.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động