Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Kết thúc năm 2023, Lào Cai nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Để phát huy kết quả này trong năm 2024, tỉnh Lào Cai vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh việc giải ngân vốn ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 100% ngân sách địa phương khi kết thúc năm 2024.
Lào Cai: Nguồn ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ, an toàn

Lào Cai: Nguồn ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ, an toàn

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn đối với tỉnh Lào Cai, tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các giải pháp, Kho bạc Nhà nước Lào Cai đã kiểm soát tốt các nguồn chi ngân sách, đảm bảo nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động