Kích hoạt gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng ngành lâm, thủy sản

Kích hoạt gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng ngành lâm, thủy sản

Gói tín dụng cho lĩnh vực chế biến lâm, thủy sản quy mô 15 nghìn tỷ đồng đang được kích hoạt triển khai có thể sẽ góp thêm một nguồn năng lượng mới, hỗ trợ cùng các gói tín ưu đãi khác để qua đó phần nào tiếp tục giúp giảm mặt bằng lãi suất bình quân chung xuống thấp hơn cho thời gian tới.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động