Bức tranh lợi nhuận ngành Ngân hàng ra sao trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh suy giảm?

Bức tranh lợi nhuận ngành Ngân hàng ra sao trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh suy giảm?

Theo diễn biến kinh doanh của các ngân hàng nửa đầu năm 2023, ngân hàng phần nào cũng đã "lung lay" lợi nhuận trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh suy giảm hoạt động. Tuy khó khăn đối với ngành Ngân hàng không quá nặng nề như bất động sản, nhưng thách thức cho các ngân hàng nửa cuối năm cũng sẽ không nhỏ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động