Mua sắm công đột xuất không qua phương thức tập trung: Thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh

Mua sắm công đột xuất không qua phương thức tập trung: Thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh

Bộ Tài chính cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định về việc xử lý đối với các trường hợp mua sắm công phát sinh đột xuất trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu về tài sản của các đơn vị. Việc tổ chức thực hiện cụ thể tại địa phương thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Hà Nội ban hành danh mục mua sắm tài sản tập trung

Hà Nội ban hành danh mục mua sắm tài sản tập trung

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố để các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức mua sắm theo đúng quy định.
Hà Nội lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm tập trung năm 2021 đợt 1

Hà Nội lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm tập trung năm 2021 đợt 1

Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội vừa tổ chức lựa chọn qua mạng các nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2021 với tổng giá dự toán là 271,
    Trước         Sau    
Phiên bản di động