TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trước thực tế khó có thể giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch vốn được giao như đã đặt ra. Vì thế, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp trong tháng cuối cùng của năm ngân sách này.
Các địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi hết năm ngân sách

Các địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi hết năm ngân sách

Với quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi kết thúc năm, hiện nay các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp trong giai đoạn “nước rút”này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động