Bộ Giao thông vận tải: 50.000 tỷ đồng được giao giải ngân năm 2022

Bộ Giao thông vận tải: 50.000 tỷ đồng được giao giải ngân năm 2022

Năm 2022, Bộ Giao thông vận tải được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn lớn nhất từ trước đến nay, lên đến hơn 50.000 tỷ đồng. Cùng với đó là triển khai nhiều dự án quan trọng trên cả nước, góp phần thay đổi diện mạo về hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động