Bắc Giang: Công tác quản lý cụm công nghiệp còn tồn tại hạn chế cần khắc phục

Bắc Giang: Công tác quản lý cụm công nghiệp còn tồn tại hạn chế cần khắc phục

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022 tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang. Các ý kiến chỉ rõ công tác quản lý cụm công nghiệp còn hạn chế cần khắc phục.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động