Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí

Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các bộ, ngành, địa phương đã kiên quyết cắt giảm nhiều khoản chi ngân sách nhà nước không cần thiết như chi cho hội họp, tiếp khách… Do đó, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng.
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Y tế và các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Ninh Thuận ra sao?

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Y tế và các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Ninh Thuận ra sao?

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực cải cách hành chính, Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2021 đã rà soát, chuẩn hóa và bãi bỏ gần 200 thủ tục hành chính.
Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động