Chi phí được trừ và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí được trừ và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty chúng tôi kinh doanh hàng mỹ phẩm. Tháng 10/2023, công ty kiểm kê đã loại ra một số mặt hàng bị tồn đã quá hạn sử dụng. Công ty đã lập bảng kê, ra quyết định hủy lô hàng trên. Tổng lô hàng này trị giá 125 triệu đồng. Xin hỏi, giá trị lô hàng hỏng này có được tính vào chi phí được trừ không?
Xử lý tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Xử lý tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời Văn bản số 21/2023/HMTNBD-TCKT của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bình Dương (MST: 3701604767), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Thủ tục điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp FDI sản xuất tại khu công nghiệp

Thủ tục điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp FDI sản xuất tại khu công nghiệp

Trả lời Công văn số 1010A/Mainetti ngày 10/10/2023 của Công ty TNHH Mainetti Việt Nam về chính sách và thủ tục điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sản xuất tại khu công nghiệp, ngày 20/11/2023 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Doanh nghiệp FDI sẽ nộp bổ sung 14.600 tỷ đồng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Doanh nghiệp FDI sẽ nộp bổ sung 14.600 tỷ đồng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày trước Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế và thuế tối thiểu toàn cầu.
Sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

Sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, đang có những "kẽ hở" dễ bị các công ty đa quốc gia khai thác để giảm thiểu nghĩa vụ thuế, gây xói mòn cơ sở thuế. Do đó, cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để một mặt không làm xói mòn cơ sở thuế, mặt khác vẫn đạt được các mục tiêu trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước.
Trình Quốc hội nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Trình Quốc hội nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, để báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Dự kiến, nghị quyết sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, theo quy trình một kỳ họp.
Hướng dẫn các trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn các trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp này áp dụng cho cả đối tượng có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng ở nơi khác và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có yêu cầu quyết toán với phần thu nhập này.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng trên 100 nghìn tỷ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động