Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại song phương với Hàn Quốc

Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại song phương với Hàn Quốc

Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại song phương với Hàn Quốc đạt 100 tỷ năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động