Một số văn bản ngân hàng chính thức có hiệu lực sau kỳ nghỉ Tết

Một số văn bản ngân hàng chính thức có hiệu lực sau kỳ nghỉ Tết

Từ ngày đầu tiên sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết, một số văn bản mới của ngành ngân hàng cũng chính thức được thực thi do có hiệu lực trong những ngày nghỉ Tết.
Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2375/BTC-QLCS về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công.
Đồng Nai ra văn bản chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai ra văn bản chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 9878/UBND-KTN quy định về nội dung này.
Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính thường xuyên thực hiện trong thời gian qua.
Bộ Tài chính ra văn bản nhằm chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Bộ Tài chính ra văn bản nhằm chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản (hệ số, cơ sở dữ liệu,...); đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động