Xe ô tô công: Được quy định số lượng xe và giá mua xe ở mức tối đa

Xe ô tô công: Được quy định số lượng xe và giá mua xe ở mức tối đa

Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến ngày 23/9/2022 về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế nghị định này gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động