Thẩm định giá nhà nước: Quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả

Theo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), quy định về thẩm định giá nhà nước sẽ được kiện toàn phù hợp với thực tiễn quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả.
Kiện toàn hoạt động thẩm định giá nhà nước để tiết kiệm cho ngân sách
Kiện toàn hoạt động thẩm định giá nhà nước đã góp phần tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa

Đã tiết kiệm cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Về hoạt động thẩm định giá của nhà nước, trong những năm qua, nhiều bộ ngành ở trung ương, cũng như địa phương đã chủ động trong việc thành lập các hội đồng thẩm định giá nhà nước để thực hiện việc thẩm định giá tài sản phục vụ cho mục đích mua, bán, chuyển nhượng… thuộc thẩm quyền của đơn vị mình.

Hoạt động thẩm định giá nhà nước đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra các quyết định liên quan đến mua, bán tài sản; đảm bảo sử dụng các nguồn lực của nhà nước một cách hiệu quả.

Cụ thể, tại trung ương, kể từ khi Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá có hiệu lực, một số bộ, ngành tại trung ương đã thành lập các hội đồng thẩm định giá nhà nước để thực hiện việc thẩm định giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Kiện toàn hoạt động thẩm định giá nhà nước để tiết kiệm cho ngân sách
Kiện toàn hoạt động thẩm định giá nhà nước để tiết kiệm cho ngân sách.

Việc thành lập các hội đồng thẩm định giá nhà nước để thẩm định giá các tài sản có giá trị lớn, các tài sản đặc thù, các tài sản có yếu tố bí mật nhà nước (Hội đồng thẩm định giá nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…).

Tại địa phương, đã thực hiện việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý theo quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Một số bộ, ngành cũng đã chủ động trong việc thành lập các Hội đồng thẩm định giá nhà nước để thẩm định giá tài sản phục vụ cho mục đích mua, bán, chuyển nhượng… thuộc phạm vi của đơn vị mình, qua đó góp phần kiểm soát công tác chi tiêu ngân sách nhà nước (tiêu biểu như Bộ Quốc phòng, từ năm 2013 đến nay, thông qua hoạt động thẩm định giá đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2.200 tỷ đồng).

Đồng thời, một số địa phương cũng đã ban hành quy trình trong việc thẩm định giá tài sản nhà nước tại địa phương mình để làm cơ sở cho các hoạt động thẩm định giá nhà nước và thực hiện nhiều cuộc thẩm định giá.

Thông qua các hội đồng thẩm định giá thường xuyên, cũng như hội đồng thẩm định giá theo vụ việc và thông báo kết quả thẩm định giá tài sản mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, góp phần tiết kiệm chi ngân sách.

Nhìn chung, theo Bộ Tài chính, hoạt động thẩm định giá nhà nước đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra các quyết định liên quan đến mua, bán tài sản; đảm bảo sử dụng các nguồn lực của nhà nước một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động thẩm định giá nhà nước tại một số địa phương vẫn còn một số vấn đề, như: kiến thức chuyên sâu về thẩm định giá của một số thành viên hội đồng thẩm định giá hạn chế; việc phân cấp thực hiện thẩm định giá nhà nước tại các địa phương đôi khi chưa hợp lý; chưa có hướng dẫn mức chi cụ thể đối với công tác thẩm định giá nhà nước…

Gỡ về cơ chế để hoạt động thuận lợi hơn

Những bất cập nêu trên sẽ được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Theo đó, quy định về thẩm định giá nhà nước được xây dựng trên cơ sở bổ sung các quy định để rõ hơn về phạm vi áp dụng; đồng thời, củng cố cơ chế triển khai thẩm định giá của nhà nước theo phương thức hội đồng nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Cụ thể, về phạm vi thẩm định giá nhà nước, tại dự thảo luật quy định các trường hợp phải thẩm định giá nhà nước nhằm kiện toàn hoạt động này cho phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý nhà nước về giá hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả.

Về phương thức thực hiện, tại dự thảo luật thống nhất phương thức thực hiện hội đồng nhằm tăng cường tính pháp lý cho việc triển khai cũng như kết quả thẩm định giá nhà nước.

Trên cơ sở đó, đã quy định rõ về kết quả thẩm định giá nhà nước được sử dụng là một trong những căn cứ để tổ chức, cá nhân quyết định về giá tài sản để phục vụ việc quản lý, sử dụng tài sản; các hoạt động bán, cho thuê, liên doanh, liên kết, mua, đi thuê theo quy định của pháp luật.

Kết quả thẩm định giá chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian hiệu lực theo đúng mục đích thẩm định giá gắn với đúng tài sản, số lượng tài sản tại văn bản yêu cầu thẩm định giá./.

M. Anh

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

Chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

Tổng cục Thuế đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế, để không còn tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế. Trong giai đoạn rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân, người nộp thuế cần cập nhật thông tin chính xác của các mã số thuế đang tồn tại và không phải thực hiện thủ tục để đóng, hủy các mã số thuế cấp cho các loại giấy tờ khác nhau của cùng một người nộp thuế.
Kiến nghị giảm 446 tỷ đồng chi phí đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1

Kiến nghị giảm 446 tỷ đồng chi phí đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1 để phục vụ công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại của các địa phương

Nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại của các địa phương

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 13094/BTC-QLN báo cáo lãnh đạo Chính phủ về nguyên nhân của tình trạng có nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay lại năm 2023; đồng thời đề xuất Chính phủ một số giải pháp để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới.
Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch

Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch

TP. Hà Nội đã chi 3 triệu USD mua ý tưởng phát triển Thủ đô từ đơn vị tư vấn nước ngoài bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

Nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát hạ nhiệt, cầu tiêu dùng tăng, giải ngân vốn đầu tư công nhiều chuyển biến tích cực… là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 và cả năm 2024.

Tin khác

11 tháng, Việt Nam thu về hơn 47,8 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thủy sản

11 tháng, Việt Nam thu về hơn 47,8 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thủy sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng ước đạt 85,13 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu 47,84 tỷ USD, nhập khẩu 37,29 tỷ USD, xuất siêu 10,55 tỷ USD.
Hà Nội: Kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát

Hà Nội: Kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP. Hà Nội vẫn tăng trưởng khá. Ước năm 2023, GRDP của Hà Nội tăng 6,11%; đầu tư xã hội tăng 9%, vốn FDI gần 2,9 tỷ USD, tăng 62%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra.
Thị trường M&A Việt Nam vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Thị trường M&A Việt Nam vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh.
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Một loạt các chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh; quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường; quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió; bãi bỏ 4 thông tư về quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Ước năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, đồng thời đảm bảo cân đối chi ngân sách.
Việt Nam điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Đức

Việt Nam điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Đức

Theo kết quả khảo sát AHK World Business Outlook - Mùa Thu 2023 được Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam công bố mới đây, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Đức.
Thị trường M&A bất động sản dự báo sôi động trong hai năm tới

Thị trường M&A bất động sản dự báo sôi động trong hai năm tới

Sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt dự án và thiếu hụt nguồn cung mới đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường bất động sản năm 2023, nhưng nhu cầu vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa. Thị trường vẫn giữ được sự bền bỉ với số vốn đầu tư nước ngoài đáng kể, được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thương vụ mua bán sát nhập (M&A) trong hai năm tới.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024

Chiều 20/11 tại phiên họp Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024.
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính cả các đề án đã trình từ năm 2021 chuyển sang, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án và đang bám sát tiến độ đề nghị xây dựng luật đối với một số luật quan trọng.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội cho công tác giảm nghèo ước đạt 321.648 tỷ đồng

Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội cho công tác giảm nghèo ước đạt 321.648 tỷ đồng

Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở các địa phương. Năm 2023, ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt 321.648 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo là 34.802 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động