Thanh Hóa lập quy hoạch khu dân cư hơn 41 ha tại Đông Văn, Đông Sơn
Thanh Hóa lập quy hoạch khu dân cư hơn 41 ha tại Đông Văn, Đông Sơn.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. Ranh giới phía đông bắc giáp đường quy hoạch Nam TP.Thanh Hóa nối Nam Sầm Sơn; phía tây bắc giáp đất nông nghiệp và đất dân cư hiện trạng; phía tây nam giáp đường hiện trạng Đông Văn - Đông Yên; phía đông nam giáp đất quy hoạch cây xanh dọc đường sắt cao tốc.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, diện tích khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng khoảng 41,2 ha. Về quy mô dân số, sẽ được tính toán, dự báo trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng do khu vực chưa có quy hoạch chung được phê duyệt.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng một phần khu đất thuộc vùng phát triển đô thị, phần còn lại là khu vực thương mại.

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa là đơn vị được giao lập và trình quy hoạch . Tổng dự toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch là 1,5 tỷ đồng./.