Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; đơn vị