Yên Bái sẽ tập trung số hóa trong công tác quản lý đất đai (XB 15/1)
Yên Bái sẽ tập trung số hóa trong công tác quản lý đất đai

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái, năm 2021 với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, ngay từ đầu năm Sở TN&MT đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2021, với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID – 19, tuy nhiên với sự cố gắng của toàn ngành, từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, công tác thu ngân sách từ đất vượt kế hoạch; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng tiến độ nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, về lĩnh vực đất đai Sở đã trình UBND tỉnh quyết định giao đất, thuê đất cho 136 tổ chức với tổng diện tích trên 2.418.447 m2 đất. Phối hợp tốt với các địa phương, các cơ quan và đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện tốt việc giải quyết các khó vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Về lĩnh vực môi trường, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như: Trình UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa…Cùng với đó, Sở tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 400 dự án; phát 22.000 tờ rơi tuyên truyền về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong sinh hoạt.

Trong lĩnh vực khoáng sản, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường trong công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn TP. Yên Bái, các huyện Trấn Yên và Yên Bình; xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại một số địa phương.

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2021 Sở đã triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về TN&MT đối với 73 tổ chức, đơn vị và 39 cá nhân... Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm trình Chủ tịch UBND tỉnh và ban hành 57 quyết định xử phạt vi phạm đối với 14 tổ chức và 43 cá nhân với số tiền xử phạm vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng; xử phạt hình thức khác 49 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động lĩnh vực khoáng sản và môi trường đối với 2 công ty; buộc khắc phục hậu quả đối với 7 tổ chức. Cùng với đó, Sở đã tiếp nhận 68 đơn khiếu nại, tố cáo; đã kiểm tra, xác minh, trả lời, phối hợp, hướng dẫn 68 đơn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, Sở TN&MT Yên Bái sẽ tập trung tháo gỡ thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh TN&MT, đặc biệt trong công tác quản lý đất đai, quản lý khoáng sản chưa khai thác; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các lĩnh vực TN&MT; tập trung số hóa trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, cần nghiêm túc chỉnh đốn tác phong, lề lối đối với cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai khi có dấu hiệu nhũng nhiễu trong dân. Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực ngành.../.