An Giang: Ban hành công văn đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 31/UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023.

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh An Giang năm 2022 (tính đến 31/1/2023) đạt 83,65% so với tổng kế hoạch vốn năm 2022 tỉnh được giao (trên 5.565 tỷ đồng).

Do đó, để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch vốn năm 2023, tại Công văn số 31/UBND-KTTH, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung: tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của UBND tỉnh, đặc biệt là Thông báo số 278/TB-VPUBND ngày 14/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng còn lại năm 2022.

An Giang: Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023
An Giang đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước tỉnh khi có khối lượng, đáp ứng đầy đủ các trình tự, thủ tục thanh toán theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Với việc đã ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2023. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn ngân sách trung ương (nếu có).

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan chủ quản để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và giao kế hoạch vốn 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị thực hiện.

UBND tỉnh An Giang cũng lưu ý các chủ đầu tư thực hiện việc báo cáo định kỳ tháng, quý và cả năm theo quy định. Riêng Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất đến ngày 5 của tháng sau phải có báo cáo chi tiết danh mục công trình đã được cấp phát trong tháng trước, lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo gửi UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để kịp thời phối hợp, theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch vốn.

UBND tỉnh An Giang cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, báo cáo UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022./.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Xác định chi phí được trừ khi tính thuế với dịch vụ thanh toán bằng ví điện tử

Xác định chi phí được trừ khi tính thuế với dịch vụ thanh toán bằng ví điện tử

Trả lời Công văn số 2404/CV/VNPTEPAY ngày 26/4/2024 của Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (EPAY) (sau đây gọi tắt là “Công ty EPAY”) vướng mắc về việc thanh toán chi phí bằng dịch vụ ví điện tử, ngày 20/5/2024 Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất

Xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất

Trả lời Công văn số 1405/CTKHH-HKDCN ngày 12/3/2024 của Cục Thuế Khánh Hòa về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, ngày 20/5/2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trả lời Công văn số 185/CV-TT ngày 6/5/2024 của Công ty CP Trung Tín (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về chính sách thuế, ngày 20/5/2024 Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với khoản chi hộ

Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với khoản chi hộ

Trả lời Văn bản số 20240503/MCT-CT ngày 3/5/2024 của Công ty TNHH MC Trans Global (gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn xuất hóa đơn và thuế suất thuế GTGT, ngày 20/5/2024 Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn giảm trừ bảo hiểm khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn giảm trừ bảo hiểm khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trả lời Công văn số 199/LĐHK-TCKT của Công ty CP Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Hàng Không (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Tin khác

Nghĩa vụ thuế đối với cá nhân nước ngoài làm việc, kinh doanh tại Việt Nam

Nghĩa vụ thuế đối với cá nhân nước ngoài làm việc, kinh doanh tại Việt Nam

Hỏi: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng thuê chuyên gia với 1 cá nhân người nước ngoài (đối tượng không cư trú) để "tư vấn và thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ công ty thực hiện các công việc trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất". Cá nhân này không phải là thương nhân, không có đăng ký kinh doanh. Thời hạn hợp đồng là 1 năm. Phí dịch vụ được trả 1 khoản cố định hàng tháng và kết thúc dự án sẽ có thêm 1 khoản thưởng (phí dịch vụ này không bao gồm các khoản thuế phí theo quy định). Tôi xin hỏi, trường hợp này phải nộp các loại thuế theo quy định nào?
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng miễn thuế nhập khẩu sau đó chuyển mục đích sử dụng

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng miễn thuế nhập khẩu sau đó chuyển mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3148/HQBD-TXNK của Cục Hải quan Bình Dương về thuế GTGT đối với hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu sau đó chuyển mục đích sử dụng. Về vấn đề này, ngày 12/4/2024 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Trả lời Văn bản số 03.23/CV-RKH-THN của Công ty TNHH Rhythm Kyoshin Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT khi thực hiện sáp nhập DN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn của Tổ chức Winrock International Institute for Agricultural Development (sau đây gọi là tắt là Tổ chức) vướng mắc về chính sách thuế TNCN, ngày 24/4/2024 Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn khoản tiền nộp bổ sung do thực hiện dự án chậm tiến độ

Hướng dẫn khoản tiền nộp bổ sung do thực hiện dự án chậm tiến độ

Trả lời Công văn số 309/CTGLA-HKDCN ngày 20/2/2024 của Cục Thuế Gia Lai vướng mắc về khoản tiền nộp bổ sung do chậm tiến độ thực hiện dự án, ngày 8/5/2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Chính sách hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất nguyên liệu

Chính sách hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất nguyên liệu

Hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ hàng hóa theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, sau đó, chính doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ tái xuất nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đó vào khu phi thuế quan theo mã loại hình B13 thì doanh nghiệp có thuộc diện được hoàn thuế nhập khẩu không?
Hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót

Trả lời Công văn số 012024/PU ngày 29/2/2024 của Công ty TNHH PURETECH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc xuất hóa đơn trả lại dịch vụ cho thuê xưởng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Có được cho thuê, mượn nhà đất công?

Có được cho thuê, mượn nhà đất công?

Hỏi: Đơn vị tôi đang công tác là 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Đơn vị tôi hiện đang được giao quản lý và sử dụng nhà văn hóa trung tâm của huyện, hiện nay cơ sở vật chất tại nhà văn hóa đã cũ kỹ, lạc hậu, chưa được nâng cấp. Xin hỏi, đơn vị tôi có được cho 1 tổ chức là UBND phường mượn tài sản là nhà văn hóa trung tâm huyện để sử dụng làm nhà văn hóa trung tâm của phường không?
Có được rút bảo hiểm xã hội khi người thân qua đời do tai nạn?

Có được rút bảo hiểm xã hội khi người thân qua đời do tai nạn?

Hỏi: Tôi có người nhà đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 11 tháng. Sau đó bị tai nạn qua đời. Vậy gia đình tôi có được rút bảo hiểm không? Mức hưởng là bao nhiêu?
Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Hỏi: Đầu tháng 1/2024, trên đường đi công tác, tôi bị tai nạn giao thông. Sau khi điều trị ổn định, đến cuối tháng 3/2024, tôi được giám định có mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động (TNLĐ) là 85% (bị liệt hai chân). Tôi có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và nghỉ hưu từ cuối tháng 5/2024. Vậy tôi có đồng thời được hưởng trợ cấp hưu trí và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?
Xem thêm
Phiên bản di động