Ban Quản lý chợ Bà Rịa: Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

THÔNG BÁO

Giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh BR-VT về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh BR-VT và văn bản số 1507/VPĐK-ĐKCQ ngày 23/10/2020 của văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh BR-VT.

Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo tài sản công cho thuê trực tiếp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021 gồm:

1. Khu vực Nhà chợ chính TTTM.

1.1- Thuê kho: (không có vị trí 1 và vị trí 2).

- Đơn giá thuê vị trí 3 : 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng +Tiền thuê đất +Thuế VAT).

1.2- Thuê ô: (không có vị trí 1)

- Đơn giá thuê vị trí 2: 84.000 đ/m2/tháng.

- Đơn giá thuê vị trí 3: 57.750 đ/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Thuế VAT).

2. Khu vực chợ tươi sống.

- Đơn giá thuê vị trí 1: 141.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 2: 99.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 3: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

3. Khu hàng ăn.

- Đơn giá thuê vị trí 1: 141.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 2: 99.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 3: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4. Mặt bằng đêm.

4.1- Hành lang xung quanh chợ tươi sống.

- Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.2- Hành lang xung quanh nhà chợ chính TTTM:

- Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.3- Bãi đậu xe trước TTTM.

- Len 1: Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng.

- Len 2; len 3; len 4, len 5: Đơn giá thuê: 68.775 đồng/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.4- Bãi đậu xe trước chợ tươi sống.

- Len 1: Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng.

- Len 2, len 3: Đơn giá thuê: 68.775 đồng/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

Nay Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo giá cho thuê trực tiếp từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021 các tài sản công theo thông tin trên và thông báo đến các doanh nghiệp, cá nhân biết để thực hiện./.

Tin khác

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa thông báo cho thuê tài sản

Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bà Rịa Vũng Tàu thông báo cho thuê tài sản trực tiếp.

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2021

Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2021
Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TT.BQL ngày 28/10/2020

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TT.BQL ngày 28/10/2020

Ban Quản lý chợ Bà Rịa kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục quản lý tài sản công, Bộ Tài Chính) đăng thông báo giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TB.BQL ngày 28/10/2020 lên trang thông tin về tài sản công, cụ thể như sau:

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2021

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2020
Phiên bản di động