TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ BÀ RỊA

THÔNG BÁO CHO THUÊ TÀI SẢN TRỰC TIẾP

Đơn vị cho thuê: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa.

Địa chỉ: số 15 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa

Điện thoại: 0254.3825296

Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Sân bãi trong khuôn viên Trung Tâm VH-TT&TT thành phố Bà Rịa: từ 1.500.000đồng - 5.000.000đồng (hợp đồngthỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

2. Hội trường Trung Tâm VHTT-TT thành phố Bà Rịa: 3.000.000 đồng/ngày

3. Sân thi đấu đa năng Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa

3.1 Máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 2.400.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 350.000đồng/trận

3.2 Không máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 1.200.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 250.000đồng/trận

3.3 Sân cầu lông: 500.000đồng/sân/tháng (tuần: 03 buổi)

4. Sân bãi trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa: 2.000.000đồng – 5.000.000đồng (hợp đồng thỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

Thời gian cho thuê: Không liên tục

Địa điểm: Xem tài sản và có nhu cầu thuê liên hệ tại: Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bà Rịa, số 15 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa; Điện thoại: 0254.3825296.