D:WEBNĂM 2020ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦUTháng 11�611BQL-Chobaria87.jpg