Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công

Để có cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công (TSC), Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công (thay thế Thông tư số 184/2014/TT- BTC ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Các điều kiện cụ thể để vận hành phần mềm

Tại dự thảo thông tư nêu rõ, Phần mềm Quản lý TSC là phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng nhằm ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện: Tin học hóa quá trình báo cáo kê khai TSC tại cơ quan tổ chức, đơn vị sử dụng vốn NSNN; theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) về TSC tại các đơn vị; kết xuất báo cáo về TSC; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị… để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSC.

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công
Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công. Ảnh minh họa

Theo đó, máy vi tính của cán bộ sử dụng, cán bộ quản trị phần mềm phải được kết nối internet. Máy vi tính phải chạy hệ điều hành Windows 7 trở lên; cấu hình máy tính CPU Dual-core 2Ghz, RAM 4GB, trình duyệt Firefox 27+, Chrome 30+, Safari 7+ trở lên, phải được cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành về an ninh; được cài đặt chương trình phần mềm diệt virus, được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, các bản vá lỗi an ninh cho hệ điều hành.

Thông tin nhập vào Phần mềm phải sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dấu tiếng Việt. Các văn bản dùng hệ font chữ khác với Unicode, phải được chuyển đổi sang định dạng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước khi tải vào Phần mềm.

Điều kiện của cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng là người được Bộ Tài chính cấp, duyệt tài khoản, phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc khai thác, sử dụng thông tin được thực hiện theo đúng quy định hiện hành

Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định đơn vị nhập dữ liệu vào phần mềm bao gồm: Cơ quan tài chính các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (như tổng cục, cục, vụ và tổ chức tương đương trực thuộc bộ, cơ quan trung ương; sở, ban, ngành thuộc tỉnh, phòng tài chính - kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các đơn vị tương đương.

Việc duyệt dữ liệu tài sản trên phần mềm cũng được dự thảo quy định rất rõ. Theo đó, đối với các tài sản là đất, nhà, xe ô tô, tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản, cán bộ quản trị phần mềm có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa báo cáo kê khai TSC và dữ liệu đã nhập vào phần mềm dể thực hiện duyệt dữ liệu.

Đối với tài sản cố định khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản (ngoài đất, nhà, xe ô tô), tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân sau khi cán bộ sử dụng Phần mềm nhập liệu thành công thì mọi thông tin về tài sản là số liệu chính thức, không thực hiện duyệt dữ liệu đối với các tài sản này.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu kết nối Cơ sở dữ liệu về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý vào Phần mềm Quản lý TSC phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính trên cơ sở văn bản đề nghị của bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh.

Việc kết nối phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC và Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối dữ liệu vào Phần mềm Quản lý TSC ban hành kèm theo thông tư này.

Dữ liệu về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi được kết nối vào Phần mềm là tài sản đã được duyệt. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu kết nối.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định việc khai thác, sử dụng thông tin trong phần mềm. Theo đó, việc khai thác, sử dụng thông tin trong phần mềm thực hiện theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Bộ Tài chính được khai thác, sử dụng thông tin về TSC tại cơ quan, tổ chức đơn vị; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trong phạm vi cả nước trong Phần mềm.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị được phân cấp nhập liệu có quyền khai thác, sử dụng thông tin về TSC tại cơ quan, tổ chức đơn vị; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý trong phần mềm.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng quy định thông tin khai thác từ phần mềm được sử dụng để: Phục vụ công tác lập kế hoạch (ngắn hạn, dài hạn), công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo, phân tích dự báo của Chính phủ, của Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSC; làm căn cứ để lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát việc giao đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng TSC, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khai thác, xử lý (thu hồi, bán, chuyển nhượng, điều chuyển, thanh lý, tiêu huỷ) TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Xem dự thảo tại đây.

V.H

Tin cùng chuyên mục

Infographics: 9 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu dệt may tăng 21,6%

Infographics: 9 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu dệt may tăng 21,6%

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của ngành dệt may ước đạt 35,3 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 80% kế hoạch xuất khẩu cả năm. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), dù tình hình đơn hàng sụt giảm, nhưng với sự năng động của các doanh nghiệp, khả năng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành vẫn sẽ đạt được mục tiêu đề ra là 44 tỷ USD vào cuối năm 2022.
Kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 8%

Kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 8%

Dù nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng tăng trưởng 9 tháng đầu năm bình quân 3 năm 2020 - 2022 mới chỉ đạt 5,41%, chưa bù đắp để đạt được mức tăng trưởng tương đương cùng kỳ các năm trước dịch giai đoạn 2016 - 2019 (6,88%).
Nới tín dụng, giảm lãi suất tác động như thế nào tới doanh nghiệp, người dân?

Nới tín dụng, giảm lãi suất tác động như thế nào tới doanh nghiệp, người dân?

Theo Ngân hàng Nhà nước, vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh tăng lãi suất. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chịu nhiều áp lực điều chỉnh room tín dụng lên 15-16%, nhưng thực tế cho thấy việc Ngân hàng Nhà nước kiên định điều hành chính sách là đúng và trúng, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022

112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022

9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam xếp vị trí 48 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022

Việt Nam xếp vị trí 48 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022, trong đó ghi nhận Việt Nam xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế, thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua.

Tin khác

Infographics: Tổng sản phẩm trong nước quý III và 9 tháng năm 2022

Infographics: Tổng sản phẩm trong nước quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%.
9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ USD

9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ USD

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần có sự cải thiện các tồn tại về môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng, chất lượng lao động... để thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh khó khăn hậu COVID-19, lạm phát nguy cơ lan rộng toàn cầu.
TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Xem thêm
Phiên bản di động