Bộ Tài chính thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 267/QĐ-BTC về việc thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại các dự án thuộc Bộ quản lý.

Quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ công tác

Quyết định của Bộ Tài chính cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của 2 Tổ công tác.

Cụ thể, về nhiệm vụ, 2 Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện quy định của pháp luật về ĐTC và các quy định có liên quan.

Thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ Tài chính
Bộ Tài chính thành lập 2 Tổ công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa: H.T

Tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án ĐTC; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ĐTC được lãnh đạo Bộ giao.

Tại Quyết định, Bộ Tài chính nêu rõ, Tổ công tác số 1 do ông Chu Đức Lam - Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính làm tổ trưởng thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Việt Hà - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính làm tổ trưởng thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC các dự án công nghệ thông tin, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Bộ.

Trước ngày 5 hàng tháng, 2 Tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả đôn đốc, giám sát và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cùng với báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn ĐTC hàng năm theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về quyền hạn của 2 Tổ công tác, yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu các dự án của các đơn vị thuộc Bộ; báo cáo tình hình thực hiện, cam kết giải ngân của các dự án.

Tổ trưởng Tổ công tác lựa chọn giám sát trực tiếp tại một số dự án để tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết; trên cơ sở đó trực tiếp tổng hợp các vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, quyết định của Bộ Tài chính cũng lưu ý 2 tổ trưởng của 2 Tổ công tác tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ có thể mời thêm lãnh đạo và chuyên viên một số cục, vụ thuộc Bộ và thuộc tổng cục có liên quan để phối hợp thực hiện.

Tổ công tác được sử dụng con dấu của Cục Kế hoạch - Tài chính (Tổ 1); Cục Tin học và Thống kế tài chính (Tổ 2), hoặc được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính (sau khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt).

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của tổ

Quyết định của Bộ Tài chính cũng đưa ra nguyên tắc, chế độ làm việc, cũng như trách nhiệm của thành viên Tổ công tác.

Theo đó, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động của tổ. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ; xây dựng kế hoạch giám sát, đôn đốc; phân công nhiệm vụ cho tổ phó và các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các vấn đề đưa ra thảo luận ở tổ, ký các văn bản của Tổ công tác. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ.

Tổ phó thường trực Tổ công tác thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do tổ trưởng phân công. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác theo phân công của tổ trưởng hoặc khi được tổ trưởng ủy quyền. Ký thay tổ trưởng các văn bản, kết luận do tổ trưởng ủy quyền.

Tổ phó Tổ công tác và các thành viên trong tổ tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng, tổ phó thường trực; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác khi có thông báo mời họp./.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó có đề xuất một số quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất.
Quý I/2024, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng

Quý I/2024, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, quý I/2024, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 88.354 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt trên 5.900 tỷ đồng

Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt trên 5.900 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1/2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “hóa đơn may mắn”

Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “hóa đơn may mắn”

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, định hướng các giải pháp tốt hơn trong hoạt động kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, Cục Thuế TP . Hà Nội xác định, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được các giải pháp chủ động của cơ quan thuế.
Ưu tiên sử dụng kinh phí để chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo

Ưu tiên sử dụng kinh phí để chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo

Theo Bộ Tài chính, trong dự toán năm 2024 và định hướng các năm tiếp theo, ngân sách nhà nước tiếp tục ưu tiên tăng chi chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo trong xã hội.

Tin khác

Quý I/2024, phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan

Quý I/2024, phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan

Quý I/2024, cơ quan Hải quan đã bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.816,4 tỷ đồng.
15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng

15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, dự kiến sang tuần tới sẽ hoàn tất 100% cửa hàng thực hiện xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Công thương cũng như các sở, ban ngành địa phương tiếp tục giám sát hoạt động các cây xăng trong việc xuất hoá đơn bán lẻ.
3 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên

3 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến hết tháng 3/2024, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 18,4% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng

Tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tín dụng đã tăng trưởng dương trở lại tính đến cuối tháng 3/2024, như vậy tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho hay, đến ngày 29/02/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Như vậy tín dụng tháng 2 giảm chậm hơn so với tháng 1 (giảm -0,6%).
Nhiều chính sách tài chính ban hành trong tháng 3/2024

Nhiều chính sách tài chính ban hành trong tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024, nhiều quy định mới được Bộ Tài chính ban hành.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024. Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả THTK, CLP, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Kho bạc Nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 1660/KBNN-KSC yêu cầu toàn hệ thống thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Hà Tĩnh hoàn thành xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán

Hà Tĩnh hoàn thành xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán

Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp, tính đến ngày 28/3/2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 80 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, với 227 cửa hàng, 829 cột bơm thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng (đạt 100%).
Đồng Nai: Giám sát và đánh giá đầu tư 145 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Đồng Nai: Giám sát và đánh giá đầu tư 145 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành, triển khai kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công đối với 145 dự án trên địa bàn.
Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Để người nộp thuế biết và nắm được các quy định về khai và nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể về trường hợp phải quyết toán và không phải quyết toán; giảm trừ gia cảnh… để người nộp thuế biết và thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động