Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An, Sóc Trăng
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An, Sóc Trăng. Ảnh TL

Theo đó, Chính phủ chấp thuận cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 23,02 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư nông thôn tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chấp thuận cho tỉnh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 37 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An và tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của 2 tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.